olifant rotonde web

Ophaalbrug web
OudeMannenhuis web
met tweetjes web
<>
De eerste kerken in het gebied van de huidige gemeente Vianen worden gebouwd op de strook hoge grond die met een zuidelijke bocht om Vianen heenloopt: de Hagesteinse stroomrug. Het is een complex van zandige bodemafzettingen en oeverwallen die zijn achtergelaten door een voorloper van de Lek. De monniken van de Sint Laurentiusabdij van Oostbroek, die de grond rond Helsdingen in cultuur brachten en daar een uithof stichtten, bouwden daar een kapel. Nog steeds staat op die plaats een, inmiddels tot woonhuis verbouwd kapelletje.

Hagestein
In Hagestein moet kort na 1100 een kerk zijn gebouwd, gewijd aan Sint Maarten. De huidige toren is het oudste nog bestaande deel. Het onderste deel dateert waarschijnlijk uit de 13de eeuw. Het bovenste deel is 15de-eeuws. De bij de toren behorende kerk is in rond 1600 door brand verwoest. De verwoesting werd compleet na de orkaan van 1674 die een paar minuten later de halve Utrechtse Domkerk in een puinhoop zou veranderen. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1830.


Everdingen
De kerk van Everdingen is een restant van een veel grotere kerk uit het begin van de 16de eeuw. Wegens bouwvalligheid werden tussen 1810 en 1855 delen van de kerk en de gehele toren afgebroken. Het huidige uiterlijk van de kerk is ontstaan na restauraties in 1930 en 1972 . De Rooms-katholieke Petrus en Paulus kerk van Everdingen is gebouwd in 1898/1899.Na de reformatie beschikten de katholieken van Everdingen niet meer over een kerk. De mis werd opgedragen in boerenschuren door rondtrekkende priesters. Aan het eind van de 18de eeuw hadden ze een vast onderkomen in een boerderij die vlak bij de huidige kerk stond. Rond 1800 werd een op een boerderij lijkende ‘schuurkerk’ gebouwd. Vooral in het vierde kwart van de 19de eeuw werden er op grote schaal nieuwe katholieke kerken gebouwd. Ook pastorie en kerk van Everdingen dateren uit die periode. Kerk en pastorie zijn een ontwerp van Alfred Tepe, die hier in de wijde omgeving kerken heeft gebouwd.

Zijderveld
De kerk van Zijderveld is een 19de-eeuws bouwwerk dat op de plaats staat van een waarschijnlijk 15de-eeuwse kerk. Die was in het begin van de 19de eeuw zo bouwvallig geworden dat hij is afgebroken. Op sommige plaatsen is 15de-eeuws metselwerk bewaard gebleven, maar het grootste deel is herbouw met gebruikmaking van de stenen die uit de afbraak van de oude kerk kwamen.

Vianen
De kerk van Vianen wordt voor het eerst genoemd in 1327 als een bij de moederkerk van Hagestein behorende kapel. Na het verlenen van de stadrechten in 1335/1336 wordt de kerk verheven tot parochiekerk: Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming.De kapel die al ouder moet zijn dan 1327 wordt verbouwd tot een éénbeukige pseudobasiliek. De onderste delen van de toren dateren nog uit die tijd. Hoe die kerk eruitzag kunnen we slechts vermoeden. Mogelijk was de oorspronkelijke kapel een tufstenen gebouwtje, want in delen van de huidige kerk komen we nog hergebruikte tufsteen tegen. De toren vertoont nog typisch romaanse kenmerken. In het midden van de 15de eeuw wordt de éénbeukige kerk vervangen door een driebeukige hallenkerk. De reden kennen we niet, maar we hebben een vermoeden. In de Tielse Kroniek lezen we: De stad Vianen is in 1444 voor de helft afgebrand. Deze ramp was het gevolg van brand in een hooischuur, die volgestouwd was met hooi dat niet goed genoeg gedroogd was. Bij de brand zijn vijf mensen gestikt en verbrand.Mogen hun ziel rusten in vrede.Helaas heeft de kroniekschrijver vergeten te vermelden of de kerk in de afgebrande helft van de stad stond. Maar het is natuurlijk wel verleidelijk om de bouw van een nieuwe kerk en de melding van een grote stadsbrand met elkaar te verbinden. De toren heeft in elk geval de brand overleefd.De nieuwe kerk staat er ongeveer 100 jaar als in de zomer van 1540 Vianen weer geteisterd wordt door een stadsbrand. We weten nu zeker dat de kerk afgebrand is. Weer bleef de toren gespaard.De kerk die dan herbouwd wordt is de kerk die we nu kennen.