olifant rotonde web

Ophaalbrug web
OudeMannenhuis web
met tweetjes web
<>
  Fietsverhuur  bij:     Dokman  Tweewielers,   Burg. J. Hoeufftlaan  1,  4132 EA  Vianen,   Tel;   0347 769032
Huurprijzen:  1ste dag    € 10,- , volgende dagen   € 5 ,-  per dag,  En   E-bike  €  17,50  per dag 
  imagesNieuw !!
Acht polder fietstocht 33 km voor 2 personen slechts  7,50 euro 
Het is algemeen bekend dat de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden samen het mooiste poldergebied van Nederland vormen. Dat is dus op zichzelf al een reden de “Acht Polder fietsroute”, die de VVV van Vianen voor u heeft uitgezet, te fietsen. Nergens in ons land ziet u in korte tijd zoveel weidevogels, oude boerderijen, uiterwaarden, sloten en knotwilgen. Onderweg doet U regelmatig adressen aan, al deze adressen hebben een oplaadpunt voor E-bikes!. Veel fietsplezier in de polder.
 
  U krijgt hiervoor:     
  Acht polder Fietsknooppuntenroute   uitgebreide route beschrijving 33 km.
  Stadswandeling Ameide.    
  Kortingsbonnen voor Wapen van Ameide            lunch 15 % korting, of koffie: 2e kopje gratis.
  VVV Vianen   koffie/thee.
  Stedelijk Museum.   toegangskaarten
  Stadswandeling Vianen.    

Pakket met, route beschrijving, stadswandelingen, toegangskaarten en kortingsbonnen te verkrijgen voor € 7,50 in het Museum.
Stedelijk Museum Vianen
Voorstraat 97
4132 AP Vianen
telefoon: 0347 - 371648
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


altFietsen door Vianen in het groen
De natuurliefhebber kan in en rond Vianen zijn hart ophalen, want er is een grote verscheidenheid aan landschap. Langs de Lek het weidse oer-Hollandse landschap van water, dijken en uiterwaarden en in het achterland de polder Vijfheerenlanden, overgaand in de Alblasserwaard. Bij de VVV zijn diverse fietsroutes verkrijgbaar die door deze landschappen voeren.

Een fietsgids met de mooiste routes langs fietsknooppunten in Zuid-Holland Zuid wordt ook van harte aanbevolen.
Vianen tel zo’n 600 hectare uiterwaarden: van oost naar west de Everdinger Waarden, de Uiterwaarden, de Pontswaard, de Mijnsheerenwaard, de Middelwaard en polder de Eendragt.Vroegere nevengeulen, rivierduinen en de typische vegetatie van wilgenvloedbosjes en rietvelden door het verschil in eb en vloed, zijn kenmerkend voor dit gebied. De “vogelaar” kan hier zijn hart ophalen, want vele soorten ganzen, rietgorzen, roerdompen, reigers, oeverlopertjes, ijsvogeltjes en buizerds op de thermiek boven de Lek horen hier thuis.
Heel aantrekkelijk ook zijn de zandstrandjes. Niet alleen in de zomer voor de zwemmers, maar ook voor allerlei soorten planten die van dit zandige milieu houden.
In de Goilberdinger Waarden en Everdinger Waarden is een start gemaakt met omvormen van de uiterwaarden tot een moerasachtig natuurgebied met veel waterbergend vermogen. De bedoeling is dat dit wordt doorgezet tot aan de A2.
Niet alleen voor de bezoekers van Vianen, maar ook voor de eigen bewoners is het achterland De Vijfheerenlanden een heel mooi uitloopgebied met onder andere de natuurkern Bolgarijen/Autena, een zeer gevarieerd griendcomplex. De donk van Autena is trouwens een rivierduin uit de laatste ijstijd. Zoals in Hagestein nog heel duidelijk het reliëf te zien is van een oude stroomrug van de Lek.
 
  De Vijfheerenlanden
altDe Vijfheerenlanden is een overgangsgebied tussen het rivierenlandschap van de Betuwe en het veengebied van de Alblasserwaard. Het heeft de kenmerken van beide landschapstypen, maar is toch overwegend veenweidegebied met zijn houtkaden, knotwilgen, populierenbosjes en geriefbosjes, voor “gerieven” als bezems, bezemstelen en brandhout. Zij bieden een broedplaats voor allerlei zangvogels, maar ook de boomvalk, de torenvalk en de ransuil broeden hier. In de graslanden broeden weidevogels als de kievit, de grutto, de tureluur, maar ook de slobeend. In de rietkragen kunt u de rietzanger en de kleine karekiet horen. De bruine kiekendief jaagt daar en ook de blauwe reiger en de purperreiger zoeken daar hun voedsel.

Plantensoorten die u in dit gebied kunt vinden zijn veenpluis, waterdrieblad, blauwe zegge, veldzuring, moeraskartelblad, koekoeksbloem, kattestaart, engelwortel, blaasjeskruid en valeriaan. De Diefdijk met zijn wielen kan niet onvermeld blijven: een dijk die de grens vormt met Gelderland en die stamt uit de Middeleeuwen. Hij moest bescherming bieden tegen het water uit de Betuwe. Toen dat niet echt lukte, besloten de Heeren in 1284 in de kerk in Everdingen de bestaande Dieffwech te verhogen en zo ontstond de Diefdijk. Later maakte hij deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie.Ook de stad Vianen heeft het nodige groen in zich. Park Monnikenhof is met recht een groene long met erin en er omheen veel oude hoogstamfruitbomen. Grenzend aan de wijk Amaliastein ligt het Viaanse Bos. Dit bos ligt er al sinds de 16e eeuw en er huizen al geruime tijd een aantal reeën. Een aangrenzend mooi plekje is het speelkasteel, gebouwd op de restanten van het buitenverblijf van Hendrik van Brederode. Hij bouwde dat in 1560 voor zijn gemalin Amelia met er omheen een fraai tuinencomplex dat weer is nagebootst bij de bouw van het speelkasteel. Net zoals de voormalige grachten weer in ere zijn hersteld.