olifant rotonde web

Ophaalbrug web
OudeMannenhuis web
met tweetjes web
<>
Historie 

De oudste sporen van bewoning op het grondgebied van de huidige gemeente Vianen zijn gevonden bij Zijderveld. Daar is in de Bronstijd (2000-800 v.C.) een nederzetting geweest.Rond het begin van onze jaartelling was het gebied een onbewoonbaar moeras.Pas rond het jaar 1000 is er weer sprake van bewoning. Eerst op de hogere delen bij Helsdingen en Hagestein. Vanaf die tijd begint men de moerassen droog te leggen en de grond geschikt te maken voor landbouw. In Helsdingen is dat voornamelijk door de benediktijner monniken van de Sint Laurentiusabdij van Oostbroek (bij de Bilt) gebeurd.

Rond 1260 heeft Zweder van Beusichem, maarschalk van Hendrik van Vianden, de bisschop van Utrecht, een enorm kasteel gebouwd, net ten zuiden van de huidige stadskern van Vianen.En in 1271 krijgt hij van de bisschop toestemming om bij zijn kasteel, zijn ‘castrum suum Vyanen’, jaarmarkten te gaan houden. Zweder wordt gezien als de eerste Heer van Vianen.Als zijn zoon Hubrecht hem opvolgt, noemt hij zich naar zijn nieuwe bezit: Hubrecht van Vianen.Als op zijn beurt Hubrecht opgevolgd wordt door zijn zoon, Zweder II, is de politieke situatie in onze streek veranderd. De graaf van Holland en de bisschop van Utrecht staan, zoals wel vaker in de middeleeuwen gebeurde, lijnrecht tegenover elkaar. En de graaf van Holland ziet in Vianen een strategische plek om de Utrechters in de gaten te kunnen houden.

Om Zweder II voor zich te winnen, maakt hij gebruik van de slechte financiële positie waarin deze verkeert en arrangeert hij een huwelijk tussen Heilwich, Zweders dochter en Willem van Duvenvoorde, de schatbewaarder van het Graafschap Holland, een van de rijkste mensen van zijn tijd. In de huwelijkse voorwaarden wordt geregeld dat Zweder van zijn schulden wordt afgeholpen, mits het feitelijk bestuur van Vianen aan Willem wordt uitbesteed. Zweder had daar wel oren naar. Volgens een latere kroniekschrijver was Heilwich minder enthousiast, want die weet te melden dat ‘Willem Heilwich niet mocht beslapen’. In elk geval bleef het huwelijk kinderloos en na de dood van Heilwich en Willem bleef Vianen in bezit van de familie van Heilwich, zoals ook in de huwelijkse voorwaarden was geregeld!Zo wordt Willem van Duvenvoorde de grondlegger van de vestingstad Vianen die wij nu kennen. In 1335 en 1336 worden door Heilwich en Willem de marktrechten uitgebreid. Tevens wordt er een aantal andere rechten en plichten van de bewoners van de nieuwe nederzetting geregeld, op een zodanige manier dat we van stadsrechten kunnen spreken